JamToThis  
iTrader

Is your sharing ratio bad? Donate to our server costs and get upload credit!

Go Back   JamToThis > Bit Torrent Downloads > Audio Bit Torrents

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  (#1) Old
mbrown02 mbrown02 is offline
Trader Supreme


Join Date: 08.01.14
User ID: 68980
Posts: 463

Trader Rating: 0

Rate This Trader!UL: 757.95 GB
DL: 321.35 GB
Ratio: 2.36
Seed Points: 10,189.60

Sharing Ratio
Policy


Torrent Thank You's: 527
Thanked Posts: 90

Audio - Audience Bruce Springsteen - 1984-07-06 Cincinnati OH - 11.26.17, 12:16 PM

Artist:
Bruce Springsteen

Show or Bootleg Title:
1984-07-06 Cincinnati OH

Show Venue:
Riverfront Coliseum

Source:
Audio - Audience

Audio Quality/Production Info:
Jerseygirl Tapes

Linage:
See Notes

File Format:
FLAC

Set List/Chapters:
DISC ONE(68:13)
01-Out in the Street(5:07)
02-Prove It All Night(5:20)
03-JOhnny 99(3:58)
04-Atlantic City(4:58)
05-The River(6:02)
06-Darlington County (5:26)
07-Glory Days(9:10)
08-The Promised Land(5:34)
09-Highway Patrolman(6:17)
10-My Hometown(6:01)
11-Born in the USA(4:56)
12-Badlands(5:22)

DISC TWO(56:18)
01-Cadillac Ranch(4:57)
02-Hungry Heart(4:16)
03-Dancing in the Dark(5:05)
04-Sherry Darling(4:57)
05-Used Cars(5:59)
06-Pink Cadillac(5:55)
07-Fire(3:48)
08-Bobby Jean(3:54)
09-Racing in the Street(6:54)
10-Rosalita(10:31)

DISC THREE(29:33)
01-Jungleland(9:50)
02-Born to Run(5:30)
03-Street Fighting Man(3:32)
04-Detroit Medley(10:39)

Checksums or Fingerprints:
101-Out in the Street.flac:672272b95ad7ae13f1604c66c80bd5a2
102-Prove It All Night.flac:36400deba3d0b22a92e39de81dee0dcd
103-Johnny 99.flac:cffa83870b1f0f056c2c95105693db10
104-Atlantic City.flac:c898871cfeeaa6d752ffc8e06050446e
105-The River.flac:7582491f7c93e44a3dc5947c065f74ed
106-Darlington County.flac:ac7d50652dfa1d61b1fc7e74d28db4c0
107-Glory Days.flac:ca6d3e0e6d288d6e19f40965d3101e21
108-The Promised Land.flac:80c302ba4e31b9d7251a9cde1a6b69d5
109-Highway Patrolman.flac:69a1d0040952a03ec1fcccde074cf9ac
110-My Hometown.flac:46e35af9a9ca787a22b9c9776a7f12b1
111-Born in the USA.flac:fe2b0a7862f14a6a66bb7f0a313606d5
112-Badlands.flac:82a78d3aa1be0196ff0f60a1c031121f
201-Cadillac Ranch.flac:2ef7dfbbb7175bc458d3834f9ae4a34f
202-Hungry Heart.flac:e19b83d7edd3cbb5a761a2ddf8d3eef5
203-Dancing in the Dark.flac:f30021c36ef516c6771a5c398919738e
204-Sherry Darling.flac:7a93e48796f76fbcdca3b117573ff8e3
205-Used Cars.flac:abc0e883a71ed23f848a78f38c9b5e46
206-Pink Cadillac.flac:cb848ceb442d26e04be4469ef10e1875
207-Fire.flac:037894c6c549bc793a4e4ffe5b4d1581
208-Bobby Jean.flac:99411e05564f8b6310c42330f46ff575
209-Racing in the Street.flac:27301346408c2720e547a8ef98a1f0cb
210-Rosalita.flac:cc68e8a00896a0da948f641f71729cee
301-Jungleland.flac:2a50eb3a184ab30eb1c19a3e47378567
302-Born to Run.flac:85293707a9b36b5b00eef7243a87be70
303-Street Fighting Man.flac:9a339f14cb770ae854c3f536de9a4619
304-Detroit Medley.flac:168b4e25c79dc5ab28f5941a73a02507

Source: Type II Maxell UDXL90 Tapes -> Teac W-860R Double Cassette deck ->
Xitel USB INPort -> Wav -> CDWav (Track Splits) -> Goldwave 5.58
(Track Editing/Volume Leveling) -> Flac FrontEnd
(Level 8, Align on SB, Verify) ->.flac files

Brucebase:

1984-07-06 - RIVERFRONT COLISEUM, CINCINNATI, OH

Soundcheck: BADLANDS / OUT IN THE STREET / THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY /
PROVE IT ALL NIGHT / MY HOMETOWN

THUNDER ROAD / OUT IN THE STREET / PROVE IT ALL NIGHT / JOHNNY 99 / ATLANTIC CITY /
THE RIVER / DARLINGTON COUNTY / GLORY DAYS / THE PROMISED LAND / HIGHWAY PATROLMAN /
MY HOMETOWN / BORN IN THE U.S.A. / BADLANDS / CADILLAC RANCH / HUNGRY HEART /
DANCING IN THE DARK / SHERRY DARLING / USED CARS / PINK CADILLAC / FIRE /
BOBBY JEAN / RACING IN THE STREET / ROSALITA (COME OUT TONIGHT) / JUNGLELAND /
BORN TO RUN / STREET FIGHTING MAN / DETROIT MEDLEY - I HEAR A TRAIN

Audience tape available on CDR 'Cincinnati 84', and the soundcheck as 'Cincinnati Soundcheck'. Second night in Cincinnati opens with "Thunder Road" with "Born In The USA" moved to the end of the first set before "Badlands".
Attached Files
This post has an attachment which you could see if you were registered.
Reply With Quote
  (#2) Old
bepxinhplaza12 bepxinhplaza12 is offline
Rookie


Join Date: 09.30.17
User ID: 75365
Posts: 1

Trader Rating: 0

Rate This Trader!Sharing Ratio
Policy


Torrent Thank You's: 0
Thanked Posts: 0

11.26.17, 07:20 PM

Quote:
Originally Posted by mbrown02 View Post
Artist: Bruce Springsteen Show or Bootleg Title: 1984-07-06 Cincinnati OH Show Venue: Riverfront Coliseum Source: Audio - Audience Audio Quality/Production Info: Jerseygirl Tapes Linage: See Notes File Format: FLAC Set List/Chapters: DISC ONE(68:13) 01-Out in the Street(5:07) 02-Prove It All Night(5:20) 03-JOhnny 99(3:58) 04-Atlantic City(4:58) 05-The River(6:02) 06-Darlington County (5:26) 07-Glory Days(9:10) 08-The Promised Land(5:34) 09-Highway Patrolman(6:17) 10-My Hometown(6:01) 11-Born in the USA(4:56) 12-Badlands(5:22) DISC TWO(56:18) 01-Cadillac Ranch(4:57) 02-Hungry Heart(4:16) 03-Dancing in the Dark(5:05) 04-Sherry Darling(4:57) 05-Used Cars(5:59) 06-Pink Cadillac(5:55) 07-Fire(3:48) 08-Bobby Jean(3:54) 09-Racing in the Street(6:54) 10-Rosalita(10:31) DISC THREE(29:33) 01-Jungleland(9:50) 02-Born to Run(5:30) 03-Street Fighting Man(3:32) 04-Detroit Medley(10:39) Checksums or Fingerprints: 101-Out in the Street.flac:672272b95ad7ae13f1604c66c80bd5a2 102-Prove It All Night.flac:36400deba3d0b22a92e39de81dee0dcd 103-Johnny 99.flac:cffa83870b1f0f056c2c95105693db10 104-Atlantic City.flac:c898871cfeeaa6d752ffc8e06050446e 105-The River.flac:7582491f7c93e44a3dc5947c065f74ed 106-Darlington County.flac:ac7d50652dfa1d61b1fc7e74d28db4c0 107-Glory Days.flac:ca6d3e0e6d288d6e19f40965d3101e21 108-The Promised Land.flac:80c302ba4e31b9d7251a9cde1a6b69d5 109-Highway Patrolman.flac:69a1d0040952a03ec1fcccde074cf9ac 110-My Hometown.flac:46e35af9a9ca787a22b9c9776a7f12b1 111-Born in the USA.flac:fe2b0a7862f14a6a66bb7f0a313606d5 112-Badlands.flac:82a78d3aa1be0196ff0f60a1c031121f 201-Cadillac Ranch.flac:2ef7dfbbb7175bc458d3834f9ae4a34f 202-Hungry Heart.flac:e19b83d7edd3cbb5a761a2ddf8d3eef5 203-Dancing in the Dark.flac:f30021c36ef516c6771a5c398919738e 204-Sherry Darling.flac:7a93e48796f76fbcdca3b117573ff8e3 205-Used Cars.flac:abc0e883a71ed23f848a78f38c9b5e46 206-Pink Cadillac.flac:cb848ceb442d26e04be4469ef10e1875 207-Fire.flac:037894c6c549bc793a4e4ffe5b4d1581 208-Bobby Jean.flac:99411e05564f8b6310c42330f46ff575 209-Racing in the Street.flac:27301346408c2720e547a8ef98a1f0cb 210-Rosalita.flac:cc68e8a00896a0da948f641f71729cee 301-Jungleland.flac:2a50eb3a184ab30eb1c19a3e47378567 302-Born to Run.flac:85293707a9b36b5b00eef7243a87be70 303-Street Fighting Man.flac:9a339f14cb770ae854c3f536de9a4619 304-Detroit Medley.flac:168b4e25c79dc5ab28f5941a73a02507 Source: Type II Maxell UDXL90 Tapes -> Teac W-860R Double Cassette deck -> Xitel USB INPort -> Wav -> CDWav (Track Splits) -> Goldwave 5.58 (Track Editing/Volume Leveling) -> Flac FrontEnd (Level 8, Align on SB, Verify) ->.flac files Brucebase: 1984-07-06 - RIVERFRONT COLISEUM, CINCINNATI, OH Soundcheck: BADLANDS / OUT IN THE STREET / THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY / PROVE IT ALL NIGHT / MY HOMETOWN THUNDER ROAD / OUT IN THE STREET / PROVE IT ALL NIGHT / JOHNNY 99 / ATLANTIC CITY / THE RIVER / DARLINGTON COUNTY / GLORY DAYS / THE PROMISED LAND / HIGHWAY PATROLMAN / MY HOMETOWN / BORN IN THE U.S.A. / BADLANDS / CADILLAC RANCH / HUNGRY HEART / DANCING IN THE DARK / SHERRY DARLING / USED CARS / PINK CADILLAC / FIRE / BOBBY JEAN / RACING IN THE STREET / ROSALITA (COME OUT TONIGHT) / JUNGLELAND / BORN TO RUN / STREET FIGHTING MAN / DETROIT MEDLEY - I HEAR A TRAIN Audience tape available on CDR 'Cincinnati 84', and the soundcheck as 'Cincinnati Soundcheck'. Second night in Cincinnati opens with "Thunder Road" with "Born In The USA" moved to the end of the first set before "Badlands".
Gương chiếu hậu Android có thể được áp dụng cho bất kỳ xe ô tô riêng. Google Map chuyển hướng với mạng 3G sẽ là người bạn thân nhất của bạn trên đường. Hệ thống định vị GPS AGPS, các tính năng của máy ảnh phía trước 1080p và camera quay lại D1 đảm bảo mọi chi tiết được ghi lại và cung cấp đầy đủ bằng chứng xung đột. Ngoài ra, hệ điều hành Android 4.4 cung cấp khả năng tích hợp dễ dàng các phần mềm mới, làm cho thiết bị trở nên thông minh trong khi lái xe.

Một thiết bị định vị gắn cào xe như:
  • Dịch vụ Theo dõi GPS
Sử dụng mạng Wi-Fi hoặc 3G, bạn có thể sử dụng dịch vụ Theo dõi miễn phí GPS
  • Điều hướng của Google Map
Với mô đun GPS tích hợp sẵn, bạn có thể dễ dàng sử dụng điều hướng bản đồ của Google theo mạng 3G / Wi-Fi và tải xuống bản đồ địa phương APP.
  • Đêm xem tuyệt vời
Tầm nhìn ban đêm cho clip nội thất và các mũi chích ngừa
  • Không rảnh tay Bluetooth
JC600 cho phép bạn nhận cuộc gọi mà không cần phải khoe với điện thoại di động.
  • Ghi hình 1080p
Chipset hiệu suất cao MTK đảm bảo chất lượng ghi âm tuyệt vời 1080p.
  • Màn hình IPS 5 Inch


Màn hình lớn cho phép xem trước những gì đang được ghi lại
Sự bảo đẩm về sản phẩm thiết bị định vị ô tô

Tất cả các sản phẩm đã được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trong nhà trước khi đóng gói.

Tất cả các sản phẩm đã được đóng gói trước khi vận chuyển.

Một năm bảo hành được cung cấp cho tất cả các mô hình. Chúng tôi sẽ chịu chi phí bảo trì trong thời gian bảo hành

Saovietjsc luôn cập nhật những thông tin mới nhất về các thiết bị định vị ô tô và các loại camera hành trình ô tô

CHI TIẾT: http://saovietjsc.vn/loi-ich-cua-thi...-chieu-hau-xe/


Reply With Quote
Reply

Tags
1984-07-06, bruce, cincinnati, springsteen

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Bruce Springsteen - 2009-05-19 Pittsburgh PA mbrown02 Audio Bit Torrents 0 09.10.16 10:54 AM
Bruce Springsteen - 2009-06-07 "Stockholm Third Dream Night" mbrown02 Audio Bit Torrents 0 07.24.16 09:53 AM
Bruce Springsteen - 5 June 2009 Stockholm Second Dream Nignt CC933-934-935 mbrown02 Audio Bit Torrents 0 08.21.14 01:06 PM5.jpg


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

WEB HOSTING: Hosting 4 Less

vB Forum Feeds by CinVin

Copyright © 2004-2018 JamToThis.com

vBulletin Skin developed by: vBStyles.com